scripts


Ine is scenarioschrijver en -coach en werkt samen met verschillende producenten en kunstenaars. In het verleden schreef ze scenario’s voor film en computerspellen. De laatste jaren werkt ze intensief samen met collega-kunstenaars.

Ine is script writer & script coach and collaborates with several producers and artists. In the past she wrote scripts for film and computergames. Nowadays she works closely together with other artists.

Team of producer Manon Bovenkamp & artist Floris Schönfeld for the film ‘The Miraculous Breakdown of Puck*’