portfolio


Dit is een beperkt overzicht van onze producties

This is a limited overview of the highlights of our productions

2020

* Next Suburb, 24000 miles out, project Willem de Kooning door Ine Poppe en Niek Verschoor in samenwerking met Bernard Foing (ESA ESTEC)

* Next Suburb, 24000 miles out, project by Ine Poppe and Niek Verschoor in collaboration with Bernard Foing (ESA ESTEC)

2017

* PIP  Robot Love, chatterbot bedacht door Ine Poppe prototype gepresenteerd op Dutch Design Week

* PIP Robot Love,  chatterbot conceptualized by Ine Poppe, prototype presented at Dutch Design Week

PIP project podcast:

* promovideo Taptosa, toepassing dark rides (o.a. de Efteling)

* promovid Taptosa, application dark rides

2016

* Met Serious Film, Tanden, documentaire over de culturele betekenis van onze tanden

* In co-operation with Serious Film, Teeth, documentary about the cultural meaning of our teeth

release: September 2016

still opmane scnd0

* The Modular Body, Scientific Fiction by Floris Kaayk, script door Ine Poppe

* The Modular Body, Scientific Fiction by Floris Kaayk, script by Ine Poppe

release: May 2016

modular body 03

* De Beveiligingsupdate i.s.m. het C.I.P. (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming), 2-wekelijkse vlog over internetbeveiliging met Barbara Bulten en Brenno de Winter

* ‘The Security Update’ in co-operation with the C.I.P. (Centre for Information security and Privacy protection), 2-weekly vlog on internet security with Barbara Bulten and Brenno de Winter

still test 030

2015

* Veilig Thuis, promotievideo voor gratis telefoonlijn voor slachtoffers huiselijk geweld

medewerkers: Jesper Buursink, Barbara Bulten

opleverdatum: eind januari 2015

* Veilig Thuis, promovideo for helpline for victims of domestic violence.

with: Jesper Buursink, Barbara Bulten

release: January 2015

logo vt

* Het Nieuwe Instituut, Water en Stedenbouw, serie korte verslagen workshops

opleverdatum februari 2015

website HNI / Water en Stedenbouw

* Het Nieuwe Instituut, ‘Water and Urban Development’, series of short reports workshops

release: February 2015

website HNI / Water en Stedenbouw

introbeeld

2013-14

* NRC Handelsblad, project Poppenhuis? Bouw eens zelf een computer, zelf bouwen van gamecomputer, met Felix Ex

* NRC Handelsblad, project ‘Dollhouse? Build a computer yourself, about a DIY gamecomputer’, with Felix Ex

* Het Nieuwe Instituut, 4 begeleidende videoproducties bij de Structuralisme tentoonstelling over en samengesteld door Herman Hertzberger

– compilatie van archiefmateriaal (12 min.)

Schetsen, video over de schetsen van Herman Hertzberger (7 min.)

– Musée Imaginaire, video over Hertzbergers verzameling en het Structuralisme (21 min.)

Voor alle Leeftijden,  Herman Hertzberger leidt kinderen rond in de tentoonstelling in aanbouw (8 min.)

medewerkers: Marjo Postma, Ine Poppe en Sam Nemeth

release: Oktober 2014

* Het Nieuwe Instituut, 4 videoproductions for Structuralism exhibition about and curated by Dutch architect Herman Hertzberger

– compilation stock material (12 min.)

– ‘Sketches’, about the sketches of Herman Hertzberger (7 min.)

– ‘Musée Imaginair’e: about Hertzbergers collection related to Structuralism (21 min.)

‘For all ages‘:  Herman Hertzberger shows children around in the exhibition to-be (8 min.)

in co-operation with: Marjo Postma

release: October 2014

* UWV, reeks video’s voor interne training i.s.m. journalist Brenno de Winter

medewerkers: Fokke van Saane, Jesper Buursink

release: December 2014

* UWV, series video’s for internal training in co-operation with. journalist Brenno de Winter

with: Fokke van Saane, Jesper Buursink

release: December 2014

* Jack Luceno, Amsterdam Safe Harbour, speelfilmcamera en stills

* Jack Luceno, ‘Amsterdam Safe Harbour’, feature film, camera and stills

IMG_5086

release: 2015

 

2012

* Eigen productie, Henk, documentaire over lange-afstandsliefde in Nederland en Suriname

* Independant production, ‘Henk’, documentary about long-distance relationship in the Netherlands and Surinam

henk lacht

* Internationale promotour Them Fucking Robots door US & Canada, ondersteund door Mondriaan Fonds

* International promotour ‘Them Fucking Robots’ in US & Canada, supported by Mondriaan Foundation

IMG_0491

*Mothermilkcheese

In the 80-ies Poppe did a project about her position in teh art world. More info at link above