partners


 

Omdat Poppe en Partners zich op een breed terrein begeven werken we samen met onder andere journalisten, wetenschappers en technici die ieder hun eigen expertise inbrengen. Voor elk project stellen we een team samen. Hieronder Jesper Buursink, de geluidsspecialist die samenwerkt met Poppe & Parnters.

Because Poppe & Partners operate on many levels we co-operate with journalists, scientists and technicians.. Jesper Buursink is sound specialist for Poppe & Partners.

jesper

 

Barbara Bulten produceert en schrijft scenario’s voor Poppe & Partners. Barbara werkt aan een vlog over internet security,

Barbara Bulten produces, screenwrites and co-directs for Poppe & Partners. Barbara works on a vlog on internet security

barbara

 

Journalist Brenno de Winter is een vaste partner van Poppe & Partners. In 2015 presenteert Brenno een vlog over internet security samen met Poppe & Partners.

Journalist Brenno de Winter is a regular partner of Poppe & Partners. In 2015 Brenno presents a vlog about internet security, together with Poppe & Partners.

brenno 2

 

 

 

 

friends

 

Valentina Vuksic, kunstenaar en programmeur

Valentina Vuksic, artist and programmer

IMG_5666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Kees van Kampen, kunstenaar en componist

Jan-Kees van Kampen, artist and composer

IMG_5668

 

Mohammed Khrata, werkt met P & P aan het Ideas’ Odyssey project

Mohammed Khrata, works with P & P on the Ideas’ Odyssey project