Brexit


flaguk

(pre-productie)

Poppe & Partners gaan de komende drie jaar -deels- in het Verenigd Koninkrijk wonen om te registreren wat het effect van de Brexit is op de bevolking en de de cultuur.

Poppe & Partners will be -partly- residing in the UK for the next three years to record what the implications of the Brexit are, for the people and their culture.